logo

Ололт амжилт

Монголд болсон үзэсгэлэнгээс

* 2005 оны Монголын татвар төлөгчдийн үндэсний холбооны “Шилдэг менежменттэй байгууллага” өргөмжлөл

* 2004 оны Монгол улсын засгийн газар, ҮХЯ-ны “Тогтвортой үйл ажиллагаатай шилдэг аж ахуйн нэгж” өргөмжлөл

* Монголын байгаль орчны яам, МҮХАҮТ-ын Цэвэр үйлдвэрлэл нэвтрүүлэгч “Анхдагч гэрчилгээ”

* Монгол даатгал компаний “Найдвартай даатгуулагч” өргөмжлөл

* 2005 оны Монголын үнэ стандартчилалын улсын хорооны “Чанарын тэмдэг” –ээр ҮХЯ-ны “ААА” зэрэглэлийн үйл ажиллагаатай аж ахуйн нэгж батламж, “Алтан гэрэгэ”

* Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн Техник технологийн үзэсгэлэнгээс “Гранпри”

* Төвийн бүсийн түншлэлээс “Аж үйлдвэрийн шилдэг бүтээгдэхүүн”

*Улаанбаатар түншлэл -2006 түншлэлээс “Арьс ширний үйлдвэрийн шилдэг бүтээгдэхүүн”

* Монгол Улсын ТОП-100 аж ахуйн нэгж, өргөмжлөл, 2007, 2008,2009

* Монгол улсын ТОП-150 аж ахуйн нэгж, өргөмжлөл 2010, 2011

* МУТЕГ-ын Найдвартай татвар төлөгч - 2003, 2005, 2007, 2008, 2009

* Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн Техник технологийн үзэсгэлэнгээс “Гранпри”

* Төвийн бүсийн түншлэлээс “Аж үйлдвэрийн шилдэг бүтээгдэхүүн”

* Улаанбаатар түншлэл -2006 түншлэлээс “Арьс ширний үйлдвэрийн шилдэг бүтээгдэхүүн”

* Монголын үндэсний шилдэг 99 бүтээгдэхүүн, үйлдвэр үйлчилгээтэй байгууллага цом, өргөмжлөл

* 2008 оны Цэвэр үйлдвэрлэл нэвтрүүлэгч цом, өргөмжлөл

* 2008, 2009 оны НДШ төлөгч “Шилдгийн шилдэг ажил олгогч” өргөмжлөл

* 2007, 2009 оны “Нийгмийн хариуцлагатай татвар төлөгч байгууллага” өргөмжлөл

* ХХААХҮЯ-ны Шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага цом, өргөмжлөл 2010 он

* Дархан-Уул аймаг ХАҮТ –ын 2010 оны Гранпри цом, өргөмжлөл

* Татвар төлөгч “А” үнэлгээт байгууллага 2010 он татварын хэлтэс

* Татварын ерөнхий газрын 2011 оны “Найдвартай татвар төлөгч гэрчилгээ”

* 2010 он, ХХААХҮЯ-ны Шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага цом, өргөмжлөл

* 2011 оны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжигч “Шилдэг аж ахуйн нэгж” өргөмжлөл, ДУА-ийн халамж үйлчилгээний хэлтэс

* 2011 он, ДУА-ийн Татварын хэлтэсийн “Шилдэг татвар төлөгч” өргөмжлөл

* 2011 он, ДУА-ийн НДГ-аас “Найдвартай шимтгэл төлөгч” өргөмжлөл

* 2012 он, “Сайн засаглалыг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага, Entrepreneur Award 2012 цом, өргөмжлөл

* 2012 он, МХАҮТ-ийн Business Excellence Award цом, өргөмжлөл

* 2012 он, Экологийн Бүтээгдэхүүний Хөгжил сангийн Brand Awardөргөмжлөл

* 2012 он, Төвийн бүсийн түншлэл – Гранпри цом, өргөмжлөл

* 2012 он, ДУА-ийн ОБГ, УЗХ-ны хамтарсан Нөхөрлөл 2011,2012 дурсамж

* 2013 он, “Найдвартай хэрэглэгч” Дарханы ДДС ТӨХК

* 2013 он, “Арьс шир ноос ноолууран бүтээгдэхүүний 2013” үзэсгэлэнгээс “Шилдэгийн шилдэг бүтээгдэхүүн-Гранпри” цом, өргөмжлөл

* 2013 он, Дархан брэнд бүтээгдэхүүн, шилдэг бүтээгдэхүүн 2013 түншлэлийн “Брэнд бүтээгдэхүүн” цом, өргөмжлөл

* 2013 он, МТА-ны Талархал

* 2014 он, Дархан хотын баяр – Төвийн бүсийн түншлэл 2014 үзэсгэлэнгээс Брэнд бүтээгдэхүүн цом, өргөмжлөл

* 2014 он, “Арьс ширний үйлдвэрийн салбарын 2014 оны Шилдэгийн шилдэг ААН” Монголын арьс ширний холбоо

* 2014 он, ДУА-ийн “Топ 15 ААН” батламж

* 2014 он, “Найдвартай хэрэглэгч” Дарханы ДДС ТӨХК

* 2014 он, МТА-ны Талархал

Гадаад орнуудад болсон үзэсгэлэнгээс

* 1973 оны Олон улсын үзэсгэлэнгээс ”Алтан медаль” цом

* 1978 оны Олон улсын үзэсгэлэнгээс ”Алтан медаль” цом

* 1979 онд Москвад болсон ОУ-ын арьс боловсруулах үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгүүдээс “Цом”

* Ази Африкийн орнуудын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн яармагаас “Хүрэл медаль”

* Румыны олон улсын үзэсгэлэнгээс “Алтан медаль” цом

* Киргиз-д болсон олон улсын үзэсгэлэнгээс “Мөнгөн медаль”

* 2006 онд Японы олон улсын яармаг үзэсгэлэнгээс “Алтан медаль”

* 2007 онд Улан-удэ-ийн ОУ-ын үзэсгэлэнгээс “Алтан цом”, дипломоор

* 2009, 2010 онуудад ОХУ-ын Иркутскийн үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээгдэхүүний цом, диплом

Ололт амжилт

"Дархан Нэхий" ХК